avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0
Google Play
App store

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 636

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 636 tại Vé Số Đại Phát

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 636
I. Giới thiệu
- Xổ số điện toán 6/36 là sản phẩm xổ số tự chọn do công ty xổ số điện toán thủ đô phát hành. Người chơi được tự lựa chọn con số tham gia dự thưởng hoặc nhờ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
II. Lịch mở thưởng
• Quay số mở thưởng vào (18h15 – 18h30) các ngày thứ 4 và thứ 7 hàng tuần
III. Hướng dẫn cách chơi
1. Cách chơi
- Người chơi có thể chọn 6 bộ số từ 01 - 36
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 5.000 đồng (năm nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 5.000 đồng.
2. Cách thức tham gia dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống.Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:
· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
·Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
·Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.
- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.
- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.
- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:
➤ Tên sản phẩm.
➤ Bộ số dự thưởng.
➤ Ngày, giờ phát hành vé.
➤ Giá trị tham gia dự thưởng.
➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng.
➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng.
➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng.
➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua.
IV. Cơ cấu giải thưởng
ocaugiaithuongxsdt
- Giải đặc biệt: Thực hiện trả thưởng theo phương thức biến đổi; giá trị giải đặc biệt được quy định từ 30% đến 40% doanh thu bán vé thực tế của từng đợt phát hành và không vượt quá 6.000.000.000 đồng (sáu tỷ đồng). Riêng giải đặc biệt của đợt phát hành đầu tiên (sau khi có khách hàng trúng thưởng) được ấn định là 1.500.000.000 đồng (một tỷ năm trăm triệu đồng).
- Trường hợp khách hàng trúng nhiều giải, sẽ chỉ được nhận giải thưởng có giá trị cao nhất.