avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0
Google Play
App store

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 2,3,4 cặp số

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 2,3,4 cặp số tại Vé Số Đại Phát

Hướng dẫn cách chơi xổ số điện toán 2,3,4 cặp số
I. Giới thiệu
- Xổ số điện toán 2,3,4 cặp số là sản phẩm xổ số tự chọn do công ty xổ số điện toán thủ đô phát hành. Người chơi được tự lựa chọn con số tham gia dự thưởng hoặc nhờ hệ thống lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
II. Lịch mở thưởng
• Theo kết quả của xổ số kiến thiết Miền Bắc, mở thưởng vào (18h15 – 18h30) hàng ngày
III. Hướng dẫn cách chơi
1. Cách chơi
- Có 3 loại hình khách hàng có thể lựa chọn như sau:
 2 cặp số: khách hàng chọn 2 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.
 3 cặp số: khách hàng chọn 3 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.
 4 cặp số: khách hàng chọn 4 cặp số có 2 chữ số từ 00 đến 99.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng tối thiểu là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 20.000 đồng. Khách hàng có thể lựa chọn số kỳ là: 1,2,5 hoặc 10 kỳ.
2. Cách thức tham gia dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống.Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:
· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
· Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.
- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 10 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.
- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.
- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:
➤ Tên sản phẩm
➤ Bộ số dự thưởng
➤ Ngày, giờ phát hành vé
➤ Giá trị tham gia dự thưởng
➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng
➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng
➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng.
➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua.
IV. Cơ cấu giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng cụ thể như sau:
ocaugiaithuongxsdt