avatar
Bạn chưa đăng nhập
Tài khoản
0
0
Google Play
App store

Hướng dẫn cách chơi sản phẩm xổ số điện toán 123

Hướng dẫn cách chơi sản phẩm xổ số điện toán 123 tại Vé Số Đại Phát

Hướng dẫn cách chơi sản phẩm xổ số điện toán 123
I. Giới thiệu xổ số 123
- Xổ số điện toán 123 (XSĐT 123) là loại hình xổ số được phát hành bởi công ty Xổ Số Kiến Thiết Thủ Đô. Người chơi được tự lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng hoặc nhờ máy bán vé lựa chọn ngẫu nhiên. Kết quả trúng thưởng được xác định sau khi quay số mở thưởng.
- Giờ đặt vé trên ứng dụng: 0h00 – 17h30 và 19h00 – 24h00 (Đóng hệ thống từ 17h30 – 19h00)
II. Lịch mở thưởng
• Tất cả các ngày trong tuần từ thứ 2 đến chủ nhật.
• Thời gian quay số: (18h15 – 18h30) các ngày trong tuần
III. Hướng dẫn cách chơi
1. Cách chơi
Người chơi có thể chọn 1 chuỗi số dự thưởng gồm 3 bộ số, trong đó:
 Bộ số thứ 1: Là một chữ số bất kì từ 0-9.
 Bộ số thứ 2: Là số có 2 chữ số bất kì từ 00 đến 99.
 Bộ số thứ 3: Là số có 3 chữ số bất kì từ 000 đến 999.
- Giá trị cho một (01) lần tham gia dự thưởng của người tham gia dự thưởng là 20.000 đồng (hai mươi nghìn đồng).
- Trường hợp người tham gia dự thưởng chọn một bộ số để tham gia dự thưởng nhiều lần trong cùng một (01) kỳ quay số mở thưởng và/hoặc tham gia dự thưởng nhiều lần trong nhiều kỳ quay số mở thưởng và/hoặc chọn nhiều bộ số để tham gia dự thưởng thì tổng giá trị tham gia dự thưởng là bội số của 20.000 đồng.
2. Cách thức tham gia dự thưởng
- Người tham gia dự thưởng lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng, số kỳ, giá trị tham gia dự thưởng thông qua việc thao tác trong hệ thống. Việc lựa chọn bộ số tham gia dự thưởng được thực hiện theo các hình thức sau:
· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn toàn bộ các số tham gia dự thưởng để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
· Người tham gia dự thưởng để hệ thống máy tính lựa chọn tự động toàn bộ các số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành bộ số tham gia dự thưởng.
Hoặc
· Người tham gia dự thưởng trực tiếp lựa chọn một số các số tham gia dự thưởng và để hệ thống máy tính lựa chọn tự động các số tham gia dự thưởng còn thiếu của bộ số tham gia dự thưởng một cách ngẫu nhiên để tạo thành một bộ số tham gia dự thưởng hoàn chỉnh.
- Người tham gia dự thưởng chọn kỳ quay số mở thưởng và được quyền tham gia dự thưởng tối đa 06 kỳ quay số mở thưởng liên tiếp.
- Người tham gia dự thưởng thanh toán tiền mua vé.
- Người tham gia dự thưởng nhận vé dự thưởng dưới dạng chứng chỉ. Vé dự thưởng bao gồm những thông tin sau:
➤ Tên sản phẩm
➤ Bộ số dự thưởng
➤ Ngày, giờ phát hành vé
➤ Giá trị tham gia dự thưởng
➤ Ngày, kỳ quay số mở thưởng
➤ Số ký hiệu, bảng mã nhận dạng và các tính năng bảo mật khác để chống làm giả vé dự thưởng
➤ Người tham gia dự thưởng có trách nhiệm kiểm tra các thông tin trên vé tham gia dự thưởng
➤ Người tham gia dự thưởng không có quyền hủy vé tham gia dự thưởng đã mua
IV. Cơ cấu giải thưởng
- Cơ cấu giải thưởng tương ứng với giá trị một (01) lần tham gia dự thưởng cụ thể như sau:
cocaugiaithuongxsdt123